Αρχείο κατηγορίας ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2018)

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

+ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ΛΟΥΚΑ

+ Σύλληψις το τιμίου νδόξου Προφήτου, Προδρόμου, κα Βαπτιστο ωάννου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

Ηχος πλ. δ´ – Εωθινν Ϛ’ .

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2018)

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

+ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ΛΟΥΚΑ

+ Σύλληψις το τιμίου νδόξου Προφήτου, Προδρόμου, κα Βαπτιστο ωάννου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

Ηχος πλ. δ´ – Εωθινν Ϛ’ .

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/09/18)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2018)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ,ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (2017)

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

+Ἡ Σύλληψις τοῦ Τιμίου, Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Αποτέλεσμα εικόνων για ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ,ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ, ΕΝΔΟΞΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (2017)

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

   + Σύλληψις το τιμίου νδόξου Προφήτου, Προδρόμου, κα Βαπτιστο ωάννου.

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/9/17)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ, ΕΝΔΟΞΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

7  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

† Δευτέρα (α΄ μεθέορτος ἡμέρα τῶν Θεοφανείων). Τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Σεπτεμβρίου

 

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/23_zaxarias_elisavet.jpg

  • ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με τα δύο παιδιά του ΠΕΤΡΟ και ΑΝΤΩΝΙΟ (ή Αντωνίνο)

  • Η ΑΓΙΑ ΡΑΪΣ, η παρθένος

  • ΟΙ ΟΣΙΕΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο παντοπώλης, Νεομάρτυρας από το Καρπενήσι

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο Νεομάρτυρας «εκ Μουσουλμάνων».

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μητροπολίτης Άργους, εθνοϊερομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ADAMNAN (Σκωτσέζος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Σεπτεμβρίου

«Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς Συλλήψεως ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου» Ἦχος δ’

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’

Ταχὺ προκατάλαβε

Ἡ πρώην οὐ τίκτουσα, στεῖρα εὐφράνθητι· ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, Ἡλίου λύχνον σαφῶς, φωτίζειν τὸν μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχαρία, ἐκβοῶν παρρησίᾳ, Προφήτης τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τίκτεσθαι.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Α΄ ΛΟΥΚΑ).

 ῾Η σύλληψις τοῦ Προ­δρό­μου καὶ βαπτι­στοῦ ᾿Ιωάννου. ῾Ραΐδος μάρτυρος, Ξανθίπ­πης καὶ Πολυξένης ὁσίων (†109), Νικολάου νεομ. τοῦ Καρ­πε­νη­σιώτου(†1672), ᾿Ιωάν­νου νεομάρτ. τοῦ ἐκ Κονίτσης (†1814).

῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν ε΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Α΄ ΛΟΥΚΑ).

 ῾Η σύλληψις τοῦ Προ­δρό­μου καὶ βαπτι­στοῦ ᾿Ιωάννου. ῾Ραΐδος μάρτυρος, Ξανθίπ­πης καὶ Πολυξένης ὁσίων (†109), Νικολάου νεομ. τοῦ Καρ­πε­νη­σιώτου(†1672), ᾿Ιωάν­νου νεομάρτ. τοῦ ἐκ Κονίτσης (†1814).

῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν ε΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼΕΣΠΕΡΑΣ (22/9/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ