ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

«ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ» ΗΧΟΣ Α΄+ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Advertisements

«Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Καὶ νῦν…Ἰδιόμελον Ἀνδρέου Τυφλοῦ Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, βοήσωμεν· Χαίροις πόλις Βηθανία, πατρὶς ἡ τοῦ Λαζάρου, χαίρετε Μάρθα καὶ Μαρία, αἱ τούτου ἀδελφαί, αὔριον Χριστός παραγίνεται, ζωῶσαι ῥήματι, τὸν τεθνεῶτα ἀδελφόν· οὗ φωνῆς ἀκούσας, ὁ πικρὸς καὶ ἀκόρεστος ᾍδης, φόβῳ τρομάξας, καὶ μέγα στενάξας, ἀπολύσει Λάζαρον, κειρίαις ἐσφιγμένον, οὗ τῷ θαύματι, δῆμος Ἑβραίων ἐκπλαγείς, μετὰ […]

» ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

  Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ» ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΕ ΗΧΟ Α΄: «Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν. […]

Ερμηνεία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας:Σάββατο του Λαζάρου

π. Αλέξανδρος Σμέμαν «Την ψυχωφελή, πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, και την Αγίαν Εβδομάδα τον πάθους σον, αιτούμεν κατιδείν Φιλάνθρωπε …» Με αυτά τα λόγια του στιχηρού στον εσπερινό της Παρασκευής, πριν την Κυριακή των Βαΐων, τελειώνει η Μεγάλη Σαρακοστή. Μπαίνουμε πια στην «Αγία Εβδομάδα», στην περίοδο του εορτασμού των παθών του Χριστού, του Θανάτου και της Αναστάσεως […]

Ο Άγιος Λάζαρος στην Ορθόδοξη Εικονογραφία

Πρωτοπρεσβύτερος,αγιογράφος π. Σταμάτης Σκλήρης Στο Απολυτίκιο του Σαββάτου του Λαζάρου ψάλλουμε: «Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου». Με τα […]

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ