ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2016)

18 IOYNIOY 2016 † Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον).  «Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι­στι­­α­νῶν». Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  ΕΣΠΕΡΑΣ (17/06/16)   Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ (2016)

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016                                                  Σάββατον               + Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα.                                 

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2016)

4 IOYNIOY  2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ «᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2016)

  28  ΜΑΪΟΥ 2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (2015)

23 ΜΑΪΟΥ 2015 Σάββατον Μιχαὴλ ἐπισκόπου Συνάδων τοῦ ὁμολογητοῦ.