Αρχείο κατηγορίας ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ_2020

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Σάββατον Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

+ Μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ ῾Αγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΗΡΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σάββατον Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

+ Μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ ῾Αγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Σάββατον τς Δβδομάδος τν Νηστειν.

Μνμη το γου λεξου το νθρπου το Θεο.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Σάββατον Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

+ Μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ ῾Αγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

Σάββατον δ΄ τν νηστειν.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Σάββατον δ΄ τῶν νηστειῶν.

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου Ἐπισκόπου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Σάββατον γ΄ τῶν νηστειῶν.

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Βενεδίκτου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

7 ΜΑΡΤΙΟΥ  2015

Σάββατον τῆς Β’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)