ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Σάββατον Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. + Μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ ῾Αγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 Σάββατον δ΄ τῶν νηστειῶν.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σάββατον δ΄ τῶν νηστειῶν. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου Ἐπισκόπου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σάββατον γ΄ τῶν νηστειῶν. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Βενεδίκτου.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

7 ΜΑΡΤΙΟΥ  2015 Σάββατον τῆς Β’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ