ΡΩΜΕΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

«ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. δ’ Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς […]

«ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙΣ» ΗΧΟΣ Β΄ ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

Άξιον εστίν ήχος βαρύς τετράφωνος (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου) – Παναγιώτης Νεοχωρίτης

«Δοξολογία Χουρμουζίου» ήχος βαρύς εναρμόνιος – Νεοχωρίτης Παναγιώτης

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΠΛ. Α΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΄ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ