ΡΩΜΕΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

«ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»- Έτσι ακούγονταν 1500 χρόνια πριν

Advertisements

«Κοινωνικόν Θεοφανείων» Θρασύβουλου Στανίτσα – ( Ήχος Βαρύς) – Φώτης Γιανακκάκης

«Χερουβικός Ύμνος» Παναγιώτης Νεοχωρίτης «Θεοφάνεια 2018»

«ΥΜΝΟΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ» ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/Ν. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ/Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ/Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΤΟΥ ΜΑΪΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΑ»

«ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙΣ» ΗΧΟΣ Β’ ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ-Δ.ΓΑΛΑΝΗΣ/ Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ/ Μ. ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι» Ἦχος α’ – Παναγιώτης Νεοχωρίτης