ΡΩΜΕΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

«ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΕΦ’ ΗΜΑΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

«Αργαί καταβασίαι του Τιμίου Σταυρού» Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ- Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ C.M.K. ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄/Χ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ

 

«Eἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου» – Αγιοπολίτης

«Τὶς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε» Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Κύριε εκέκραξα, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ β΄, Παναγιώτης Νεοχωρίτης

«ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ