Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

«Τὴν Ῥώμην μὴ λιπών» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΗΧΟΣ Δ΄ (16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’

Τὴν Ῥώμην μὴ λιπών, πρὸς ἡμᾶς ἐπεδήμησας, δι’ ὧν ἐφόρεσας τιμίων Ἀλύσεων, τῶν Ἀποστόλων Πρωτόθρονε· ἃς ἐν πίστει προσκυνοῦντες δεόμεθα, ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου, δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Advertisements

Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Ιανουαρίου


 • ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΥΣΙΠΠΟΣ, ΕΛΑΣΙΠΠΟΣ, ΜΕΣΙΠΠΟΣ & ΝΕΟΝΙΛΛΗ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΝΑΞ ο Αναγνώστης
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ νέος ίερομάρτυρας
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ νεομάρτυρας. ο εν Μυτιλήνη
 • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΡΩΜΥΛΟΣ, ο Αγιορείτης, Μαθητής Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου, και οι συν αύτω:
 • ΝΕΣΤΩΡ,
 • ΜΑΡΤΙΝΟΣ.
 • ΔΑΝΙΗΛ,
 • ΣΙΣΩΗΣ,
 • ΖΩΣΙΜΑΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (+14ος αι.).
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ της Τότμα.

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Ιανουαρίου