ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄Θ.ΦΩΚΑΕΩΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

» ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» الآن القوات ARABIC

«ΓΕΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΙΔΕΤΕ» ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ

«ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ» ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (2015)

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 M. ΤΕΤΑΡΤΗ (πρωΐ). Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (2015)

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 M. ΤΡΙΤΗ (πρωΐ) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων