ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Παρασκευή τῆς Α’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Advertisements

«ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄Θ.ΦΩΚΑΕΩΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

» ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» الآن القوات ARABIC

«ΓΕΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΙΔΕΤΕ» ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ

«ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ» ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (2015)

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 M. ΤΕΤΑΡΤΗ (πρωΐ). Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων