ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρασκευή τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τετάρτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (2015)ΡΑΣ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δευτέρα τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Μνήμη τῶν ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,
τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας μαρτυρησάντων.

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (2015)ΡΑΣ»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρασκευή τῆς Β’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τετάρτη τῆς B’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»