ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ϛ’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Παρασκευή τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ϛ’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ϛ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τετάρτη τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ϛ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρασκευή τῆς E’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ) (2015)

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος)

Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ) (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρασκευή τῆς Δ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τετάρτη τῆς Δ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρασκευή τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τετάρτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (2015)ΡΑΣ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δευτέρα τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Μνήμη τῶν ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,
τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας μαρτυρησάντων.

  Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (2015)ΡΑΣ»