Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+M. ΤΕΤΑΡΤΗ (πρωΐ).

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Image result for ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+M. ΤΡΙΤΗ (πρωΐ)

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Image result for ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Image result for ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 )

17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Τετάρτη τς Ϛβδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 )

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Παρασκευή τς Eβδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Πέμπτη τς Ε’ βδομάδος (το Μεγάλου Κανόνος)

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Τετάρτη τς Ε’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Παρασκευή τς Δ’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για προηγιασμενη

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Τετάρτη  τς Δ’ βδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Τετάρτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για προηγιασμενη

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (20 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019)

20 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

Τετάρτη τς Bβδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (20 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Παρασκευή τς Β’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (15 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019)

15 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

Παρασκευή τς Α’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για προηγιασμενη θεια λειτουργια κειμενοπρο

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (15 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)    

              13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019                      

Τετάρτη τς Α’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για προηγιασμενη θεια λειτουργια κειμενο

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)    

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (2018)

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

  1. M. ΤΕΤΑΡΤΗ (πρωΐ).

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (2018)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (2018)

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

+M. ΤΡΙΤΗ (πρωΐ)

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (2018)