ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ϛ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

30 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 Παρασκευή τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Advertisements

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ϛ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τετάρτη τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

23  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Παρασκευή τῆς E’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ) (2018)

22  MΑΡΤΙΟΥ 2018 Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

21  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τετάρτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Παρασκευή τῆς Δ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τετάρτη  τῆς Δ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων