ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΘΕΟΧΩΡΗΤΟΣ ΝΑΟΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΜ ΣΚΟΡΔΑ

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ) (2016)

  20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄.   ΛΟΥΚΑ Τὰ Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ΙΑ΄.

Εορτάζοντες την  20ην του μηνός Νοεμβρίου

  ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Δεκαπολίτης Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΛΟΣ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ πού μαρτύρησε στο Δορύστολο ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΡΣΑΣ ο Επίσκοπος, ΙΩΣΗΦ ο μαθητής του και Επίσκοπος και άλλοι Μάρτυρες πού μαρτύρησαν στην Περσία ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΣΑΑΚΙΟΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΒΩΡΙΟΣ, ΩΝΑΜ, ΠΑΠΠΙΑΣ & (άλλος) ΙΣΑΑΚΙΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ […]