Αρχείο κατηγορίας ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σχόλια για τη χρήση της λαβίδας

Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη Θεία Κοινωνία: Να ακολουθούνται οι ...

 DR. ALKIVIADIS C. CALIVAS

Οι λαβίδες υπάρχουν τουλάχιστον από τον έκτο-εβδομο αιώνα.[1] Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούνταν για τη θεία Κοινωνία. Στην πραγματικότητα, ο 101ος κανόνας της Πενθέκτης  Συνὀδου (691-692)  απαγορεύει τη χρήση

Συνέχεια ανάγνωσης Σχόλια για τη χρήση της λαβίδας