ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» ΧΟΡΟΣ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

«Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥΠ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Chant of Grottaferrata – «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα. » ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ»Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ-ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» ΗΧΟΙ ΒΑΡΥΣ ΚΑΙ Δ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ ΩΔΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ)

«ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΤΗΤΑ»ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ