ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2017)

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2017)

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν   Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (3/6/17)  

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» ΧΟΡΟΣ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

«Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥΠ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Chant of Grottaferrata – «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα. » ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ»Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ-ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» ΗΧΟΙ ΒΑΡΥΣ ΚΑΙ Δ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ