Αρχείο κατηγορίας ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Η παρέμβαση του Πατριάρχη Μόσχας για την Αγία Σοφία: Too little, too late…

Οι Αμερικάνοι το λένε με μια χαρακτηριστική φράση: Too little, too late… Δηλαδή, ανεπαρκώς και καθυστερημένα, ή πάρα πολύ αργά…

Συνέχεια ανάγνωσης Η παρέμβαση του Πατριάρχη Μόσχας για την Αγία Σοφία: Too little, too late…