Αρχείο κατηγορίας ΠΑΤΗΡ ΧΑΡΙΤΩΝ

«Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν», καλοφωνικὸς εἰρμὸς, ἦχος α´ τετράφωνος, μέλος Μπαλασίου ἱερέως καὶ Νομοφύλακος τῆς Μ.Χ.Ε. (περίπου †1695). ΨΑΛΛΕΙ Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ

 

Advertisements