Αρχείο κατηγορίας ΠΑΤΗΡ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΠΑΤΗΡ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ: «Θέσεις τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ γιά τόν μοναχισμό».

2012-09-29 10.32.08

ΜΟΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

28-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Σάββατο 29.9.2012

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ: «Θέσεις τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ γιά τόν μοναχισμό».

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΑΤΗΡ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ: «Θέσεις τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ γιά τόν μοναχισμό».

Advertisements