Αρχείο κατηγορίας ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Orthodox Christian Holy Week and Easter 2018 Worldwide – photos,videos. Semaine Sainte chrétienne orthodoxe et Pâques 2018, photos-vidéos. À l’échelle mondiale !

Φωτογραφίες και βίντεο από την Ορθόδοξη Χριστιανική Μεγάλη Εβδομάδα, την Ανάσταση και το Πάσχα, 2018. Το άρθρο αυτό θα ανανεώνεται καθημερινά. Photos and videos from the Orthodox Christian Holy Week , Resurrection and Easter, 2018. This article will be updated daily.

Συνέχεια ανάγνωσης Orthodox Christian Holy Week and Easter 2018 Worldwide – photos,videos. Semaine Sainte chrétienne orthodoxe et Pâques 2018, photos-vidéos. À l’échelle mondiale !

Advertisements

Ορθόδοξο Χριστιανικό Πάσχα στους Αγίους Τόπους ( Ιεροσόλυμα ), Ιορδανία και Κατάρ. Orthodox Christian Easter in Holy Land ( Jerusalem ), Jordan and Qatar.

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 6ην πρός 7ην /19ην πρός 20ήν Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ὀρθρινή ἀκολουθία καί θ. Λειτουργία τοῦἉγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.

Διά τήν λαμπροφόρον ταύτην ἑορτήν κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Orthodox Christian Easter in Holy Land, Jerusalem, 2014

Ἅμα τῇ ἀφίξει διά τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ χώρου ἔμπροσθεν τοῦἉγίου Κουβουκλίου ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, διασχίζουσα τό σχεδόν ἀδιαπέραστον πλῆθος τῶν προσκυνητῶν, τῇ βοηθείᾳ τῶν ραβδούχων, ἦλθον εἰς τό Καθολικόν.

Συνέχεια ανάγνωσης Ορθόδοξο Χριστιανικό Πάσχα στους Αγίους Τόπους ( Ιεροσόλυμα ), Ιορδανία και Κατάρ. Orthodox Christian Easter in Holy Land ( Jerusalem ), Jordan and Qatar.