ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ορθόδοξο Χριστιανικό Πάσχα στους Αγίους Τόπους ( Ιεροσόλυμα ), Ιορδανία και Κατάρ. Orthodox Christian Easter in Holy Land ( Jerusalem ), Jordan and Qatar.

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 6ην πρός 7ην /19ην πρός 20ήν Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ὀρθρινή ἀκολουθία καί θ. Λειτουργία τοῦἉγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Διά τήν λαμπροφόρον ταύτην ἑορτήν κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης […]