ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Τετάρτη. † «᾿Απόδοσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Πάσχα». ᾿Ονουφρίου ὁσίου (δ΄ αἰ.). Πέτρου τοῦ ἐν ῎Αθῳ (†734). Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Τετάρτη. † «᾿Απόδοσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Πάσχα». ᾿Ονουφρίου ὁσίου (δ΄ αἰ.). Πέτρου τοῦ ἐν ῎Αθῳ (†734). Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (11/6/2013)

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

«Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς» ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

  Ἦχος πλ. α’ Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς, ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι! γλυκύτατε Ἰησοῦ, ὃν πρὸ μικροῦ ὁ Ἥλιος ἐν σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ’ ἰδοὺ […]

«ΦΩΤΙΖΟΥ ΦΩΤΙΖΟΥ Η ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ» ΗΧΟΣ Α΄ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΙΡΜΟΣ ΤΗΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ» ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

«ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ 2013» ΠΑΤΗΡ ΙΩΝΑΣ ΜΟΥΡΤΟΣ

http://www.justin.tv/dao_love/c/2241561