Αρχείο κατηγορίας ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Τετάρτη. †

«᾿Απδοσις τς κολουθίας το Πσχα».

᾿Ονουφρου σίου (δ΄ α.). Πτρου το ν Αθ (†734).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Τετάρτη. †

«᾿Απδοσις τς κολουθίας το Πσχα».

᾿Ονουφρου σίου (δ΄ α.). Πτρου το ν Αθ (†734).

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (11/6/2013)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.


«Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς» ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

  Ἦχος πλ. α’

Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς, ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι! γλυκύτατε Ἰησοῦ, ὃν πρὸ μικροῦ ὁ Ἥλιος ἐν σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ’ ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι’ ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον. Πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; ἢ ποῖα ᾄσματα μέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, ὑμνολογῶ καὶ τὴν ταφήν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει κραυγάζων· Κύριε, δόξα σοι.


Φωτογραφίες και βίντεο από τον εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδας και του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πάσχα. Photos and videos from Orthodox Christian Holy Week and Easter ( 2013 )

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε φωτογραφίες και βίντεο από Ορθόδοξες ενορίες σε όλο το κόσμο  για τον εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα από τις διάφορες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες και ιεραποστολές. Το άρθρο αυτό θα ανανεώνεται, ανάλογα με το υλικό που θα είναι στη διάθεσή μας μέσα από ιστοσελίδες, μπλογκς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Orthodox Christian Holy Week and Easter ( 2013 )- photos and videos.

Πανάγιος Τάφος, Άγιο Φως, Ιερουσαλήμ, Holy Light, Jerousalem, The Tomb of Jesus Christ
Συνέχεια ανάγνωσης Φωτογραφίες και βίντεο από τον εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδας και του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πάσχα. Photos and videos from Orthodox Christian Holy Week and Easter ( 2013 )

Over 300 million Orthodox Christians wish to all people, to all Nations : “Happy Easter!” “Christ is Risen! Truly is Risen!”

Γιορτάστε,  μαζί με πάνω από 300.000.000 Ορθοδόξους Χριστιανούς παγκοσμίως,  την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και το Ορθόδοξο Πάσχα ( Σάββατο 4 Μαΐου και Κυριακή 5 Μαΐου 2013 ). Η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία αρχίζει το βράδυ το Σαββάτου ( σε όλες τις ορθόδοξες Εκκλησίες ) στις 23:00 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 02:00 π.μ. ! Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη ! Βρείτε μια Ορθόδοξη Εκκλησία στη περιοχή σας και τιμήστε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που μας χάρισε την κατάργηση του θανάτου και την ανάσταση των νεκρών στη Βασιλεία των Ουρανών, με τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού που πλησιάζει ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να έχετε, προηγουμένως, βαπτιστεί και χριστεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο το κόσμο κατηχούνται για μεγάλο διάστημα και συνέχεια βαπτίζονται και χρίονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ρωτήστε πληροφορίες για ορθόδοξη χριστιανική κατήχηση στους ορθόδοξους ναούς της χώρας ή της περιοχής σας ! Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη !

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ:http://gvardavas.wordpress.com/2013/05/05/christ-is-risen/

Celebrate , with over 300 million Orthodox Christians worldwide,  the Resurrection of Jesus Christ and the Orthodox Easter (Saturday, May 4 and Sunday, May 5, 2013). The Resurrection Divine Liturgy begins Saturday night (in all Orthodox Churches) at 23:00 and ends Sunday 2:00 a.m. ! Christ is Risen! Truly  is Risen! Find an Orthodox Church in your area and honor the Resurrection of Jesus Christ, who gave us the abolition of the death and resurrection of the dead into the Kingdom of Heaven, with the Second Coming of Jesus Christ is approaching! To be able to participate in the Sacrament of the Eucharist, you must have previously been baptized and anointed ( Sacrament of the Holy Unction ) in the Orthodox Church. Thousands of people around the worldindoctrinated for a long time and then baptized and anointed ( Sacrament of the Holy Unction )Orthodox Christians. Ask information about Orthodox Christian indoctrination in orthodox churches in the country or region! Christ is Risen! Truly is Risen!

Συνέχεια ανάγνωσης Over 300 million Orthodox Christians wish to all people, to all Nations : “Happy Easter!” “Christ is Risen! Truly is Risen!”

«ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ» ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν

 

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ

 

Εἰς τὴν ἁγίαν καὶ λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς ἐνδόξου καὶ σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, Ἀναστασεως.

  Συνέχεια ανάγνωσης «ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ» ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

5 ΜΑΪΟΥ 2013

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΚΥΡΙΑΚῌ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ


  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

«ΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΜΕΝΑ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ;» ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Μου το βεβαιώνει η συνείδησή μου πριν απ’ όλα. Κατόπιν ο νους μου και η βούληση μου.
Πρώτον, η συνείδηση μου λέει: τόσα πάθη που υπέστη ο Χριστός για το καλό και τη σωτηρία των ανθρώπων δεν θα μπορούσαν να επιβραβευτούν με τίποτε άλλο παρά με την ανάσταση και την υπερκόσμια δόξα. Τα ανείπωτα πάθη του Δικαίου στεφανώθηκαν με την ανείπωτη δόξα. Αυτό μου δίνει ικανοποίηση και ηρεμία.

Συνέχεια ανάγνωσης «ΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΜΕΝΑ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ;» ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Ο ΙΕΡΕΑΣ ΠΟΥ «ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ» ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ!

Tου Δημήτρη  Ριζούλη Μια φορά τον χρόνο, στον Εσπερινό της Αγάπης, ένας  αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Ιωάννης Καραμούζης, βγαίνει στην ωραία πύλη και αποδίδει  το Ευαγγέλιο στη νοηματική γλώσσα προκειμένου να αντιληφθούν το κείμενο οι  κωφοί. Πρόκειται για τη μοναδική ακολουθία (μέχρι στιγμής) όπου ο κληρικός  ενδεδυμένος με τα άμφια «μεταφράζει» τα ιερά κείμενα. Ο παπα-Γιάννης έχει  αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη διακονία των κωφών και των  βαρήκοων και είναι ένας από τους τέσσερις ιερείς σε όλη την Ελλάδα που γνωρίζει  τη νοηματική.
«Η ενασχόλησή μου ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια όταν  με πλησίασε η μητέρα ενός κωφού παιδιού και μου ζήτησε να ασχοληθώ μαζί του  διότι είχε τελειώσει το λύκειο των κωφών, είχε επιστρέψει στο σπίτι του στη  Χαλκίδα, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν ακούοντα.Θεώρησα, λοιπόν, ότι ήταν ένα μήνυμα από τον Θεό να  ασχοληθώ με τους κωφούς και να τους δώσω όλο το ενδιαφέρον και την ενέργειά μου» λέει στην «κυριακάτικη δημοκρατία» ο αρχιμανδρίτης. Για τον π. Ιωάννη άνοιξε  ένας νέος δρόμος στη ζωή του και αποφάσισε να ασχοληθεί όχι μόνο ποιμαντικά αλλά  και επιστημονικά με το θέμα.

Πάσχα στα Καυσοκαλύβια

Απλότης και αγάπη χαρακτή­ριζαν τα Καυσοκαλύβια. Επάνω σ’ αυτή στηριζόταν κι ένα ωραίο τους πασχαλινό έθιμο: Κάθε Πάσχα οί πατέρες έσχημάτιζαν ομάδες καί περιήρχοντο τίς καλύβες, για να χαιρετήσουν, να άλληλοευχηθοΰν καί να ανταλλάξουν το «Χριστός Ανέστη».