Αρχείο κατηγορίας ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Tί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία;

Αποτέλεσμα εικόνας για Tί εἶναι ἡ θεία λειτουργία;

Ἄν τηρήσουμε τό “ἀπό Θεοῦ ἄρξασθαι”, εἶναι ἡ κοινωνία τοῦ ἐνανθρωπισμένου Θεοῦ μέ τόν κόσμο μέ τόν πληρέστερο καί τελειότερο τρόπο, πού τόν μοιράζεται ὁ Παντουργέτης μέ μᾶς τούς λειτουργούς καί τό λειτουργημένο λαό. Εἶναι ἡ ἐνανθρωπισμένη παρουσία

Συνέχεια ανάγνωσης Tί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία;

Φώτης Κόντογλου – «Παραμονὴ Χριστούγεννα»

Κρύο τάντανο ἔκανε, παραμονὴ Χριστούγεννα. Ὁ ἀγέρας σὰ νά ῾τανε κρύα φωτιὰ κι ἔκαιγε. Μὰ ὁ κόσμος ἤτανε χαρούμενος, γεμάτος κέφι. Εἶχε βραδιάσει κι ἀνάψανε τὰ φανάρια μὲ τὸ πετρόλαδο. Τὰ μαγαζιὰ στὸ τσαρσὶ φεγγοβολούσανε, γεμάτα ἀπ᾿ ὅλα τὰ καλά. Ὁ κόσμος μπαινόβγαινε καὶ ψώνιζε· ἀπὸ τό ῾να τὸ μαγαζὶ ἔβγαινε, στ᾿ ἄλλο ἔμπαινε. Κι ὅλοι χαιρετιόντανε καὶ κουβεντιάζανε μὲ γέλια, μὲ χαρές.

Συνέχεια ανάγνωσης Φώτης Κόντογλου – «Παραμονὴ Χριστούγεννα»