Αρχείο κατηγορίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιὰς» ξαναζωντανεύει καὶ μαθαίνει στὴν Δύση τί σημαίνει «Ἑλληνισμὸς» !!!!

 

 

 

Τὸ Βυζάντιο καὶ ὁ βυζαντινὸς Ἑλληνισμός, ὁ ὁποῖος γιὰ μεγάλο μέρος τῆς Δύσης καὶ τῶν δυτικῶν ἱστοριογράφων ἁπλὰ δὲν ὑπάρχει, ἐπιτέλους ἀναδεικνύεται σὲ ἕνα λογοτεχνικὸ ἔργο παγκόσμιας ἐμβέλειας ἀπὸ τὸν συγγραφέα τοῦ «Κώδικα Ντα Βίντσι» καὶ τοὺς «Ἰλουμινάτι», Ντᾶν Μπράουν μὲ τίλτο «Inferno» («Κόλαση»)!Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο στὸ ὁποῖο ὁ ἥρωάς του καθηγητὴς τοῦ Χάρβαρντ Ρόμπερτ Λάνγκτον, τὸν ὁποῖο στὴ μεγάλη ὀθόνη τὸν ὑποδύεται ὁ Τὸμ Χάνκς οὐσιαστικὰ ἀναζητᾶ τὸν «Μαρμαρωμένο Βασιλιά», Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο ΙΑ’ στὶς στοὲς κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία σὲ μία ἀφήγηση ποὺ οἱ κριτικοὶ θεωροῦν ὅτι ἔχει ξεπεράσει σὲ ποιότητα καὶ ἀγωνία τὰ δύο πρῶτα ἔργα τοῦ συγγραφέα.
Τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἤδη ἔχει βρεθεῖ χρηματοδότης γιὰ τὴν δημιουργία κινηματογραφικῆς ταινίας μὲ σενάριο βασισμένο στὸ βιβλίο καὶ ἔτσι ἐπιτέλους οἱ μάζες τῆς Δύσης θὰ πάρουν μία γεύση τοῦ τί σημαίνει ὁ Βυζαντινὸς Ἑλληνισμὸς καὶ ἴσως πληροφορηθοῦν ὅτι αὐτὴ τὴν στιγμὴ ὑπάρχει Δύση καὶ δυτικὸς πολιτισμὸς ἐπειδὴ ἐπὶ 1000 χρόνια ἡ – ἑλληνική, προϊόντος του χρόνου – βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, ἀναχαίτιζε τὶς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων πρὶν φτάσουν στὴν κεντρικὴ καὶ δυτικὴ Εὐρώπη.
Ἡ ἱστορία ξεκινάει στὴ….
Advertisements