ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ AΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟ 2016!!!!

Τὴν ἀπόφαση νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ ἔτος 2016 στὴν Κωνσταντινούπολη ἀποφάσισε, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ποὺ συνέρχεται στὸ Φανάρι ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἀπὸ κάθε Ἐκκλησία θὰ συμμετάσχουν 20 ἱεράρχες, κάθε μία θὰ ἔχει μία ψῆφο καὶ οἱ ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν […]