Αρχείο κατηγορίας ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΩ ΙΑ΄

Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ γεγονότος θαύματος παρὰ τοῦ ᾽Αρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ ᾌδειν, τῷ ὄντι πλησίον τῶν Καρεῶν.

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»