ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ

Κώστας Γανωτής: «Η Εκκλησία θα ανεβεί πάλι από τις κατακόμβες και θα χτίσει πάλι την Αγία-Σοφιά της.»

Χαρά σ’εκείνους που θα παραμείνουν κάτω απο τις φτερούγες της Εκκλησίας. Θα γίνουν αλιείς ανθρώπων, θα ιδούν με τα μάτια τους  θαύματα και οράματα… Η παγκοσμιοποίηση που δεν έρχεται καλπάζοντας και καλλιεργείται μεθοδικά απο κυβερνητικά και επιχειρηματικά  στελέχη είναι βέβαιο ότι θα σαρώσει θεσμούς και παραδόσεις. Ενας θεσμός μόνο δεν κινδυνεύει απο καμιά παγκοσμιοποίηση και […]

«Ειρήνη από τις συναντήσεις πάπα – Ορθοδόξων»; Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

 «..Και ως ήγγισεν ο Ιησούς, ιδών την πόλη, έκλαυσε γι’ αυτήν λέγων: Είθε να γνώριζες και συ, και βέβαια κατά την ημέρα σου αυτή, τα (ωφέλιμα) προς την ειρήνη σου. Τώρα όμως κρύφθηκαν από τους οφθαλμούς σου. Διότι θα έρθουν ημέρες εναντίον σου και θα περιβάλουν οι εχθροί σου χάρακα σε εσένα και θα σε περικυκλώσουν και […]