Αρχείο κατηγορίας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

«ΟΝΠΕΡ ΠΑΛΑΙ ΜΩΥΣΗΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ C.M.K ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Advertisements