ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ὁ κύρ-Μανώλης ὁ νεωκόρος!!!

Προδημοσίευση: “Ὅσο μπορεῖς” Μικρό Γεροντικό πόλεων τοῦ Βασίλη Ἀργυριάδη (Νέα κυκλοφορία ἀπό τίς εκδόσεις “ΕΝ ΠΛΩ” στίς 26 Μαρτίου) Ὁ κυρ Μανώλης ἦταν ἤσυχος ἄνθρωπος. ἀγαθός καί λιγάκι ἀφελής. Εἶχε δέκα τέσσερα χρόνια νεωκόρος στούς Ἁγίους Ταξιάρχες. Πρίν ἦταν σέ ἄλλη ἐπαρχία κι ἦταν κι ἐκεῖ νεωκόρος, ἔτσι εἶχε πεῖ. Ὄχι πώς ἔνοιαζε καί κανένα… […]

Advertisements