Αρχείο κατηγορίας ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

«Ὅσιε πάτερ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Δόξα Πατρί… Ἦχος πλ. α’.

σιε πάτερ, θείαν κλῆσιν δεξάμενος, σὴν βιοτὴν ἐν ἀγῶσι καὶ πένθει ἥνυσας, ὁρῶν πρὸς πατρίδα τὴν ἄνῳ. Καί, ταπεινώσει πολλή, ὑψωθείς, χαρισμάτων ἀπέλαυσας πλῆθος, πάθη καὶ νόσους ἰώμενος. Προφητικὰς ἀποκαλύψεις ἐδέξω, καί, διοράσει, μυστήρια δηλῶν, τρανὼς πάντας ἐξέπληττες. Ἂλλ’ ὢ Πορφύριε, ὁσίων κλέος καὶ ἁγίων σύσκηνε, σὺν αὐτοῖς Χριστὸν δυσώπει, ἐλεηθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ (2015)

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Τετάρτη.
+Μνήμη ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (01/12/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ (2015)