ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ 2014

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Ὀσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου. ῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄ Advertisements