Αρχείο κατηγορίας ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ 2014

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.

σου Μακαρου το Αγυπτου.

῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ 2014

Advertisements