Αρχείο κατηγορίας ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

 

Ἐκ τοῦ Προσκυνηταρίου τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶ Μονῆς Βοιωτίας. Ἔκδοσις Γεωργίου Κρέμμου, 1874.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Advertisements