ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

  Ἐκ τοῦ Προσκυνηταρίου τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶ Μονῆς Βοιωτίας. Ἔκδοσις Γεωργίου Κρέμμου, 1874.   Advertisements