Αρχείο κατηγορίας ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ (2019)

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

+ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΪΔ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ (2019)

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

+ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΪΔ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/11/2019)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ (2019)

Αμερικής Ελπιδοφόρος: «Έχω ραμμένο επάνω μου το ράσο του»

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΨΕΙ Η ΛΗΘΗ, την από καρδίας εξομολόγηση ενός Αρχιεπισκόπου, την αμέσως αναφερομένη σε έναν πολυγαπημένο σύγχρονο Άγιο της Πίστεως μας, αλλά, κυρίως, για να μην κλέψει ο μετέπειτα καιρός την προσωπική, καταλυτική συμβολή του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρου, προς την επιτάχυνση της αγιοκατάταξης του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, το ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» έρχεται να σταθεί, βήμα προς βήμα, ενώπιον της δημοσίας εξομολογήσεως του Σεβασμιωτάτου Αμερικής, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ Ευβοίας (πριν την αναχώρηση του για την επίσημη Ενθρόνιση του στις ΗΠΑ), την οποία και απομαγνητοφωνεί, τη διασώζει πλέον γραπτώς και ταξινομημένη, οπότε και την παραδίδει με χαρά προς σύντομη ανάγνωση διαδικτυακώς προς το ευσεβές χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Συνέχεια ανάγνωσης Αμερικής Ελπιδοφόρος: «Έχω ραμμένο επάνω μου το ράσο του»

«Λιβισίου τόν γόνον»Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Λιβισίου τόν γόνον, καί Εὐβοίας τό καύχημα, ἐν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, μοναστῶν φίλον γνήσιον, Ἰάκωβον τιμήσωμεν πιστοί,τόν νέον ἡσυχίας ἐραστήν, τὸν παρέχοντα ἰάσεις παντοδαπάς, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, Δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, Δόξα τόν ἐν ἐσχάτοις χρόνοις καί καιροίς σὲ ἁγιάσαντι.

«Ὅσιε πάτερ, ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ σου» Ἦχος πλ. α΄ΔΟΞΑ… ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ

Δόξα… Ἦχος πλ. α΄.
Ὅσιε πάτερ, ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τὸν
ἀγαθὸν θησαυρὸν κεκρυμμένον, πάντα
ἀπέῤῥιψας, τὰ γεηρὰ καὶ ὑλώδη, ἐπιθυμίαν
ἔχων σὺν Χριστῷ ἀναλῦσαι, καὶ αἰωνίως αὐτῷ
συνεῖναι· ὅθεν ὁλοκαρδίως τὸν Ἰησοῦν
ἠγάπησας, καὶ λόγοις τε καὶ πολλοῖς σημείοις,
γνωστὸν τοῖς πᾶσιν τοῦτον ἐποίησας, ὃν
καθικέτευε πάτερ Ἰάκωβε, ὑπὲρ τῆς ἁγίας
Μονῆς σου, καὶ πάντων τῶν τιμώντων, τὴν
ἀεισέβαστον μνήμην σου.

Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), ο Θεοφόρος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

Αποτέλεσμα εικόνας για Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), ο Θεοφόρος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

Εὐβοίας τὸ κλέος, Ἰάκωβος, θέλγει
ὡς μέλι ἡδὺ τὴν τοῦ κτίστου καρδίαν.

Εἰκάδῃ τε πρώτῃ ἔνθους, Ἰάκωβος, ἐς πόλον ἔβη.

Βιογραφία

Συνέχεια ανάγνωσης Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), ο Θεοφόρος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για οσιοσ ιακωβοσ τσαλικησ

22. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΙΩΗΛ

http://www.imepa.gr/iotaepsilonrhoepsilonsigma-alphakappaomicronlambdaomicronupsilonthetaiotaepsilonsigma.html

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ

Λιβισίου τόν γόνον, καί Εὐβοίας τό καύχημα, ἐν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, μοναστῶν φίλον γνήσιον, Ἰάκωβον τιμήσωμεν πιστοί,τόν νέον ἡσυχίας ἐραστήν, τὸν παρέχοντα ἰάσεις παντοδαπάς, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, Δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, Δόξα τόν ἐν ἐσχάτοις χρόνοις καί καιροίς σὲ ἁγιάσαντι.