ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ

«ΤΑΙΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ ΣΟΥ ΡΟΑΙΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ

Advertisements

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2018)

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2018)

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (10/01/18)  

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2016)

   ᾿11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529).