Αρχείο κατηγορίας ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟΝ

+Το σίου Πατρός Εθυμίου το Μεγάλου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

+Το σίου Πατρός Εθυμίου το Μεγάλου.

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/18)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)

 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)