Αρχείο κατηγορίας ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄.   ΛΟΥΚΑ

+Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 χος α’ ωθινν Α’ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019)

 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄.   ΛΟΥΚΑ

+Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

 χος α’ ωθινν Α’ 

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟΝ

+Το σίου Πατρός Εθυμίου το Μεγάλου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

+Το σίου Πατρός Εθυμίου το Μεγάλου.

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/18)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)

 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)