ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ +Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/18)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2016)

  20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/16)