Αρχείο κατηγορίας ΟΣΙΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ Ο ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ

Βίος Οσίου Αυξεντίου του εν τω Όρει (14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Ο Όσιος Αυξέντιος ο εν τω Όρει εορτάζει στις 14 Φεβρουαρίου

Καταγωγή
Ο Όσιος Αυξέντιος καταγόταν από την Συρία. Έζησε στην Κωνσταντινούπολη επί αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β’ του Μικρού (408 – 450 μ.Χ.) και κατείχε το αξίωμα του
σχολαρίου του στρατηλάτου.
Συνέχεια ανάγνωσης Βίος Οσίου Αυξεντίου του εν τω Όρει (14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Advertisements