ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Μνημονεύετε τοὺς bloggers, αὐτοὺς ποὺ σώζουν τὰ αὐτονόητα, ποὺ νοιάζονται γιὰ ΧΡΙΣΤΟ καὶ ΕΛΛΑΔΑ»(Ἁγιορείτης Γέροντας)

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας Δύο μέρες μετὰ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ παιδικός μου φίλος μὲ εἰδοποιεῖ  μισο-πέλαγα τοῦ Βορείου Αἰγαίου: «Κώστα σὲ μία ὥρα θὰ βρίσκομαι στὸ λιμάνι τῆς πόλης σου ποὺ ὅπως ἔμαθα πρόσφατα τὸ μετονομάσατε σὲ λιμένα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ γιὰ νὰ τιμήσετε αὐτὸν τὸ Ἅγιο Προστάτη σας». Ὅταν τὸν ἄκουσα χάρηκα γιατί εἶχα νὰ δῶ […]