ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

¨ΛΕΓΕ ΣΥΜΕΩΝ»»ΔΕΧΟΥ ΣΥΜΕΩΝ» ΗΧΟΣ Α΄ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΣΤΙΧΗΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΡΕΩΤΗΣ

«ΑΝΟΙΓΕΣΘΩ Η ΠΥΛΗ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2017)

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 † ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΦΗΣ

«ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄ ΔΟΞΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

«ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΤΙΣ ΜΗ ΜΑΚΑΡΙΣΕΙ ΣΕ»ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΠΛ. Β