ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

«Ὥσπερ ἀλάβαστρον » ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ ΧΑΡ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

  Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. α’ Ὥσπερ ἀλάβαστρον πλῆρες, ἡ τιμία σου κάρα θεσπέσιε, προχέει οἷόν τι μύρον πολύτιμον, τὰ ἰάματα, τούς τε πιστοὺς εὐωδιάζει θαυμασίως, καὶ τοὺς μετὰ πίστεως αὐτῇ προσιόντας, τῶν δεινῶν πάντων ῥύεται, τὴν δυσώδη τε πλάνην, καὶ νόσους παντοίας· καὶ τὴν πανώλην λοιμικὴν καταπαύουσα, εὐρωστίαν δωρεῖται πᾶσι, καὶ εἰρήνην καὶ μέγα ἔλεος. […]

«Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος» ΗΧΟΣ Α΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ / ΓΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ἦχος α’  Ἀνατολίου  Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος, τὸ τῶν αἱρέσεων θέριστρον, καὶ ὀρθοδόξων ἥδυσμα, τὸν δεύτερον Ἐπιστήθιον, τὸν τοῦ Λόγου αὐτόπτην, τοῖς δόγμασι γενόμενον, τὸν σοφόν Ἀρχιποίμενα, τῆς Ἐκκλησίας τὰ θρέμματα, θεολογικοῖς ὕμνοις προσείπωμεν. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, ὁ δοὺς σεαυτὸν Γρηγόριε, ὡς ὁ Διδάσκαλος Χριστός, ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σὺν Παύλῳ χορεύεις, καὶ […]

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ

«ΥΜΝΟΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην» ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ Θ’ ΩΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α’ Ι. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ/ ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΟ ΨΑΛΤΗΡΙ/ Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ / ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

 

»Άγιος Άγιος Κύριος Σαβαώθ » Ήχος β’ Λειτουργία Μ Βασιλείου

 Μέλος Αρχαίον , Ιωάννου του Γλυκέως (περί 900) , σύντμηση Ιωάννου Τραπεζουντίου (μέσα ΙΗ’ αι.) Ήχος Β’. Ηχογράφηση από την Πρωτοχρονιάτικη  Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Αγρινίου .Ψάλλει ο Δεξιός Χορός του Ναού, υπό  την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Παντελεήμονος Καντάνη.

«ΣΟΦΙΑΣ ΕΡΑΣΤΗΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ / ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ