Αρχείο κατηγορίας ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΟΡΘΡΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΠΡΩΪ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/04/19)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

«Πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ»

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Ἀπριλίου 2019, Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας (Μάρκ. ι΄ 32-45)

Συνέχεια ανάγνωσης «Πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ»