Αρχείο κατηγορίας ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΄ΛΑΤΡΕΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶἰαματικοῦ Παντελεήμονος_2020

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶἰαματικοῦ Παντελεήμονος

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/7/20)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶἰαματικοῦ Παντελεήμονος_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου_2020

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Κυριακῇ ΣΤ´ ἑβδομάδος Ματθαίου_2020

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Κυριακ ΣΤ´ βδομάδος Ματθαίου

ν γίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τς γίας καί Οκουμενικς Δ΄ Συνόδου, ν Χαλκηδόνι.Τς σίας Μητρός μν Μακρίνης, δελφς το Μ. Βασιλείου, καί το σίου Πατρός μν Δίου.

χος πλ. αωθινν ΣΤ

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/7/20)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Κυριακῇ ΣΤ´ ἑβδομάδος Ματθαίου_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης_2020

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ς γίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ_2020

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ωθινν Ε’ χος δ’

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ_2020

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

­+ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ

 Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ(10/7/20)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_2020

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τ ΔΕΥΤΕΡ ΕΣΠΕΡΑΣ (06/07/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

5 ΙΟΥΛΙΟΥ  2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

+Μνμη το σου κα Θεοφρου Πατρς μν θανασου το ν τ θ· κα το σου Πατρς μν Λαμπαδο το θαυματουργο.

Ηχος γ´ Εωθινόν Δ´.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

5 ΙΟΥΛΙΟΥ  2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ηχος γ´ Εωθινόν Δ´.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (4/7/20)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου_2020

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+Μνμη τς ν Βλαχρναις Καταθσεως τς τιμας σθτος τς περαγας Θεοτκου

Τ ΤΕΤΑΡΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (1/07/20) Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων_2020

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+Μνμη τν γων κα θαυματουργν ναργρων, Κοσμ κα Δαμιανο, τν ν Ῥώμ τελειωθντων΄

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΣΥΝΑΞΕΩΣ τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων_2020

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ν Αγίων νδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΣΥΝΑΞΕΩΣ τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων καί Πρωτοκορυφαίων Πέτρου καί Παύλου._2020

                                                29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020   

+Τν Αγίων νδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων
καί Πρωτοκορυφαίων Πέτρου καί Παύλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων καί Πρωτοκορυφαίων Πέτρου καί Παύλου._2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων_2020

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ν Αγίων νδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων

καί Πρωτοκορυφαίων Πέτρου καί Παύλου

Τ ΚΥΡΙΑΚ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/6/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ωθινν Γ’  χος β’

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/6/20)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ_2020

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

+Τ Γενθλιον το τιμου κα νδξου Προφτου, Προδρμου κα Βαπτιστο ωννου. Το σου Πατρς μν θανασου το Παρου.

Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γενέσιον -... - OramaWorld.Com

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

28 ΙΟΥNΙΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μνμη τς νακομιδς τν Λειψνων τν γων κα θαυματουργν ναργρων, Κρου κα ωννου.

ωθινν Γ’  χος β’

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ_2020

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

+ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Τ ΤΡΙΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (23/06/20)

Το γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου | Πεμπτουσία 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ_2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Μέ τήν Κυριακή τῶν ἁγίων Πάντων, κατακλείεται ὁ κινητός κύκλος τῶν ἑορτῶν, πού ἄρχισε ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου. Στό κατανυκτικό Τριῴδιο καί στό χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο μᾶς παρουσίασε ἡ Ἐκκλησία ὅλο τό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας μέ κέντρο τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Πάσχα.

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ