ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ΗΧΟΣ Α΄Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ- ΣΠ. ΚΙΖΥΡΙΔΗΣ/ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

  Advertisements

«ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙΣ» ΗΧΟΣ Β’ ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ-Δ.ΓΑΛΑΝΗΣ/ Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ/ Μ. ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι» Ἦχος α’ – Παναγιώτης Νεοχωρίτης

» ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΔΕΣΠΟΤΑ» Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ- Σ. ΦΛΟΙΚΟΣ

Κύριε εκέκραξα, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ β΄, Παναγιώτης Νεοχωρίτης

«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ» ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ.Μ-ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ. Π.

«Ὅσοι εἰς Χριστὸν» Σαρανταεκκλησιώτου Νεοχωρίτης Π.