ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

¨ΑΤΕΝΙΣΑΙ ΤΟ ΟΜΜΑ»ΑΠΟΣΤΙΧΑ Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΗΧΟΣ Β΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΠΡΟΚΑΘΑΡΩΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥΣ» ΗΧΟΣ Α΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΟΤΕ ΚΑΙΡΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

73

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ΑΡΓΑΙ ΗΧΟΣ Α΄ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗΣ

«ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗΣΑΝΤΟΣ» ΗΧΟΣ Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ