ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τί κάνεις εδώ, πάτερ; Κοιτάζω τον νερό!

πό  tokandylaki.blogspot.gr       ΑΠΟ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ Το πλύσιμο του ποτηριού Δόκιμος ακόμα, μια καλοκαιριάτικη νύχτα περπατούσα ανάμεσα στους κήπους της Σκήτης. Μόνος με μόνο τον Θεό. Πλησιάζοντας την μεγάλη λίμνη βλέπω τον μεγαλόσχημο π. Γεννάδιο. Από τότε πού πέρασε τον κατώφλι της Σκήτης είχαν περάσει 62 ολόκληρα χρόνια. Τα τελευταία […]