Αρχείο κατηγορίας ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

«Περί της Αργίας της Κυριακής» Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος

«Η πρώτη κτίσις την αρχήν από Κυριακής λαμβάνει, (δήλον δε από γαρ ταύτης εβδόμη το Σάββατον γίνεται, κατάπαυσις ούσα των έργων), ούτω και η δευτέρα (κτίσις) πάλιν εκ της αυτής άρχηται, πρώτη ούσα των μετ’ αυτήν, και ογδοάς από των προ αυτής, υψηλής υψηλοτέρα, και θαυμασίας θαυμασιωτέρα. Προς γαρ την άνω φέρει κατάστασιν». (Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, Εις την καινήν Κυριακήν, Λόγος ΜΔ’, § Ε’, PG36, στ. 612C).Η «ομήλιξ του φωτός, αγία Κυριακή, η τη αναστάσει του Κυρίου τετιμημένη» (Μ. Βασίλειος) σύμφωνα με την διδασκαλία της αγίας ορθοδόξου Εκκλησίας μας αλλά και την μακραίωνη εθιμική παράδοση του τόπου μας θεωρείται ημέρα ιερή και σεβασμία. Είναι η κατ’ εξοχήν ημέρα του Κυρίου, που τιμήθηκε μόνη από όλες τις ημέρες του εβδοματικού χρόνου με αυτό τούτο το όνομα του Κυρίου μας. Είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, «η μια των Σαββάτων» αλλά και η ογδόη αυτής, η προεικόνιση της αλήκτου και ανεσπέρου ημέρας του Κυρίου, η προτύπωση του όγδοου και ατελεύτητου αιώνος της Βασιλείας του Θεού. Η Κυριακή ημέρα, κατά τον ιερό Γρηγόριο τον Θεολόγο υπεμφαίνει την πρώτη δημιουργία του κόσμου αλλά και την δια της Αναστάσεως του Χριστού αναδημιουργία και ανάπλασή του. Η αγία αυτή ημέρα μυσταγωγεί στον κόσμο το θαύμα της εβδομαδιαίας λειτουργικής αναμνήσεως του θείου Πάσχα, την τελείωση και την πλήρωση του μυστηρίου της αγίας Αναστάσεως.

Συνέχεια ανάγνωσης «Περί της Αργίας της Κυριακής» Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος

Advertisements