ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

«ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

«ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΡΓΑ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

» ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΥΣΤΙΚΩΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

«ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΥΣΤΙΚΩΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Β’ +ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ) (2015)

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ (πρωΐ) «Ἡ θεόσωμος ταφὴ καὶ ἡ εἰς ᾅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)