Αρχείο κατηγορίας ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Δεῦτε Ἀγαλλιασώμεθα…», «Τὶ Σοι Προσενέγκωμεν Χριστέ…» ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΗΧΟΣ Β΄

Advertisements

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2016)

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

+ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ  (24/12/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2016)