Αρχείο κατηγορίας ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(2019)

+ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(2019)

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

+ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για γεννηση του χριστου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

«Δεῦτε Ἀγαλλιασώμεθα…», «Τὶ Σοι Προσενέγκωμεν Χριστέ…» ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΗΧΟΣ Β΄

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2016)

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

+ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ  (24/12/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2016)