ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2015)

  2  ΜΑΪΟΥ 2015 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Γʹ ἑβδομάδος. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων, Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.   Advertisements

Εορτάζοντες την 2ην του μηνός Μαΐου

  ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ, ΖΩΗ και τα τέκνα τους ΚΥΡΙΑΚΟΣ και ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ο Θαυματουργός Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ επίσκοπος Δαφνουσίας ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ η Αόμματος   Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2014

2 ΜΑΪΟΥ 2014 Ἡἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2014

2 ΜΑΪΟΥ 2014 Ἡἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (1/5/14)  

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ἀρχόμεθα τοῦ ΡΜΒ΄ Ψαλμοῦ (142ου). Κ ύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνη σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾷς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν […]