Αρχείο κατηγορίας ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ» ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Advertisements

«ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ» ΑΡΧΑΙΟΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 5-3-2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ