ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

«ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ ΕΣΤΙ…» ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ Θ΄ΩΔΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΧΟΣ Γ΄ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Advertisements

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» ΗΧΟΣ Γ΄

«Μεγάλυνον ψυχή μου……Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον!» ΕΙΡΜΟΣ ΤΗΣ Θ’ ΩΔΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΗΧΟΣ Α΄

Ὁ Εἱρμὸς Ἦχος α’ Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων. «Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον· τὴν φάτνην χωρίον· ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν».

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ’ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

«ΤΗΝ ΓΑΡ ΣΗΝ ΜΗΤΡΑΝ» ΧΟΡΟΣ «ΗΔΥΜΕΛΟΝ»