Αρχείο κατηγορίας ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

– «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» Μ. Μισαηλίδου [Ήχος Βαρύς επτάφωνος φθορικός] -Δημήτριος Γαλάνης

«ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ ΕΣΤΙ…» ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ Θ΄ΩΔΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΧΟΣ Γ΄ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ