ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

«ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ» ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ¨ ΠΡΙΓΓΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ»..ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ.

Δ. Γαλάνης – Το Τροπάριο της οσίας Κασσιανής «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις» ΄Ἦχος πλ. δ’

«Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις»ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Σήμερον ὁ Χριστός, παραγίνεται» «Ἥπλωσεν ἡ Πόρνη,» «Προσῆλθε Γυνὴ δυσώδης» «Ἡ ἀπεγνωσμένη διὰ τὸν βίον» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«Η ΒΕΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ