ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

«Κύριε, Ἡ Ἐν Πολλαῖς Ἁμαρτίαις…» (Τροπάριο της αγίας Κασσιανής).Πρίγγου Κωνσταντίνου. Δανιήλ Καραμπάσης

Advertisements

Κύριε, Ἡ Ἐν Πολλαῖς Ἁμαρτίαις…» (Τροπάριο της Αγίας Κασσιανής) ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«Η αμαρτωλός έδραμε» – Θ. Στανίτσας»Ἡ Βεβυθισμένη Τῇ Ἁμαρτίᾳ…»ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ