ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

«ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

Advertisements

«Μη αποστρέψεις» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΙ

Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύρι娻 ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ Χοροί αναλογίων Αγ. Γεωργίου Ελευθερίου-Κορδελιού

«Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε» ΗΧΟΣ Δ΄ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ Α΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Ἀπόστιχα, Ἦχος δ’ Ἰδιόμελον Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε, ἔλαμψεν ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν· ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος· ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας, ἀποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, ὅπως διαπλεύσαντες τὸ τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος, εἰς τὴν τριήμερον Ἀνάστασιν καταντήσωμεν, τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σώζοντος τὰς ψυχὰς […]

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τετάρτη τῆς B’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

Β΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2018)

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (2018)

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 +Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) ἐν ᾗ ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν Εἰκόνων. Ἦχος πλ.α’ – ῾Εωθινόν Ε’ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/02/18)