Αρχείο κατηγορίας ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (2018)

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

+M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (2018)

ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (2018)

 

Τ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ ΔΕΥΤΕΡ

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (2018)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (2017)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

+M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

  1. M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)

σπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (2015)

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)

σπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ ΔΕΥΤΕΡ

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2014

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2014

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2014