ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἐρχόμενος μετὰ σαρκός» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ Γ΄ΩΡΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΧΟΡΟΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΩΔΩΝ» «Τὶ ἀναχαιτίζεις σου τὰ ὕδατα ὦ Ἰορδάνη;» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΣΤ΄ΩΡΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ

    Advertisements

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην» ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ Θ’ ΩΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α’ Ι. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ/ ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΟ ΨΑΛΤΗΡΙ/ Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ / ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2018)

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

«ΥΜΝΟΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

Ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας π. Γεώργιος Τσέτσης ψάλλει Ιδιόμελα των Ωρών της εορτής των Θεοφανείων (1. Τάδε λέγει Κύριος ηχ πλ δ´ 2´.47´´ – 2. Θάμβος ην κα­τι­δείν ηχ βαρύς 1´.56´´ – 3. Δόξα και Νυν. Την χείρα σου την αψαμένην ηχ πλ α´ 3´.59´´).

«ΤΙ ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΕΙΣ ΣΟΥ ΤΑ ΥΔΑΤΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΩΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΧΟΡΟΣ «ΑΙΝΟΥΝΤΕΣ»

«ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΣΑΡΚΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Γ΄ΩΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ