ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΚΑΙ Θ΄ΩΔΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» ΘΡ,ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ- Β.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ/ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ

Advertisements

«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων» Γεωργίου Ραιδεστηνού Λεωνίδας Αστέρης

«ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙΣ» ΗΧΟΣ Β’ ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ-Δ.ΓΑΛΑΝΗΣ/ Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ/ Μ. ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ ΛΕΩΝ. ΑΣΤΕΡΗΣ

«Ἤδη βάπτεται κάλαμος» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ/ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

«Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων». ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ»ΗΧΟΣ Β΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ