ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

«ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» ΑΣΤΕΡΗΣ-ΧΑΡΙΑΤΙΔΗΣ/ ΘΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Advertisements

«ΑΙΝΟΙ & ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΚΑΙ Θ΄ΩΔΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» ΘΡ,ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ- Β.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ/ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ

«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων» Γεωργίου Ραιδεστηνού Λεωνίδας Αστέρης

«ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙΣ» ΗΧΟΣ Β’ ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ-Δ.ΓΑΛΑΝΗΣ/ Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ/ Μ. ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ ΛΕΩΝ. ΑΣΤΕΡΗΣ

«Ἤδη βάπτεται κάλαμος» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ/ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ