ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

«Ἤδη βάπτεται κάλαμος» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ/ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Advertisements

«Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων». ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ»ΗΧΟΣ Β΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Αίνοι Χριστουγέννων – Ήχος Τέταρτος – Λεωνίδας Αστέρης

«ΟΤΕ ΚΑΙΡΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

Λεωνίδας Αστέρης – «Των νομικών διδαγμάτων», Γεωργίου Ραιδεστηνού ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΗΧΟΣ Α΄ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ