ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

«ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙΣ» ΗΧΟΣ Β’ ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ-Δ.ΓΑΛΑΝΗΣ/ Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ/ Μ. ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

Advertisements

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ ΛΕΩΝ. ΑΣΤΕΡΗΣ

«Ἤδη βάπτεται κάλαμος» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ/ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

«Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων». ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ»ΗΧΟΣ Β΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Αίνοι Χριστουγέννων – Ήχος Τέταρτος – Λεωνίδας Αστέρης

«ΟΤΕ ΚΑΙΡΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ