ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2017)

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς Δευτέρας καί ἀδεκάστου Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ.   Ἦχος β’ Ἑωθινὸν Β’

«Ἐπi σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις» ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΑΔΑ Cherubic Hymn Chanted by»Romeiko Ensemble»

» Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» Βυζ Χορός ΤΡΟΠΟΣ (Θεοφάνους Βατοπαιδινού)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (2016)

    18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Δ΄.

«Τρισάγιον & Δύναμις» Νικολάου Σμύρνης (Ήχος Βαρύς εκ του Ζω) Δημήτρης Γαλάνης –

«Τρισάγιος ύμνος και Δύναμις» Γ. Παλάση, Ήχος Γ’