ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ (6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2012/11/6.htmlhttp://voutsinasilias.blogspot.gr/2012/11/6.html  

«ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ» (ΑΝΤΙ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ) ΗΧΟΣ Δ΄(ΑΓΙΑ) ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ(2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.  «᾿Ιωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος». ῏Ηχος  δ΄· ἑωθινὸν α΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ Γ ΗΧΟΥ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ Γ΄ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΩ ΙΑ΄ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ γεγονότος θαύματος παρὰ τοῦ ᾽Αρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ ᾌδειν, τῷ ὄντι πλησίον τῶν Καρεῶν.  

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

  Ψαλλομένη κατὰ τὴν 27ην Μαΐου.   ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ